Georgia

Embassy of Georgia

Address:G38, Jing Run Garden Villas N18 Xiao Yun Road, Chaoyang District, Beijing
Tel:6468 1203
Fax:6468 1202
E-mail:china.emb@mfa.gov.ge / china.con@mfa.gov.ge
Website:http://www.china.mfa.gov.ge/

Consular Office:D101, Jing Run Garden Villas N18 Xiao Yun Road, Chaoyang District, Beijing
Tel:6464 9945