Iraq

Embassy of the Republic of Iraq

Address:No. 25, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai
Tel:6532 3385 / 6532 1873 /(Consular Office)6532 1394
Fax:6532 1596 /(Consular Office)6532 4496 /(Defence Office)6532 0084