Bulgaria

Embassy of the Republic of Bulgaria

Address:No. 4, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai
Tel:6532 1946 / 6532 1916
Fax:6532 4502
E-mail:Embassy.Beijing@mfa.bg
Website:http://www.mfa.bg/

Consular and Visa Service
Tel:6532 7793 / 6532 7794
 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Shanghai

Address:Office 1416, Building B, Far East International Plaza, 317 Xianxia Road, Changning District, Shanghai
Tel:021-6237 6183
Fax:021-6237 6189
District:Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Fujian