Cuba

Embassy of the Republic of Cuba

Address:No. 1, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai
Tel:6532 1714