Panama

Embassy of the Republic of Panama

Address:Villa LC04-04, Section C, Liang Ma Qiao Diplomatic Compound, No.7 Bei Xiao Jie, Liang Ma Qiao, Chaoyang District, Beijing 100600
Tel:6532 5981 / 6532 5977
Fax:6532 6822